Římskokatolická farnost Čachrov

 
Kostel zasvěcený svatému Václavu
Římskokatolická farnost Čachrov, č.p. 6,
Nedělní mše: 11.15      Vikariát: Sušice
Excurrendo administrátor farnosti: 
P. Vendelín ZBOROŇ, 
Velhartice č.p. 15, 341 42 
Kolinec    Tel.: 376 583 313

Přifařené obce:
Čachrov,Bradné,Březí,Dobřemělice,Horní Němčice,Chřepice,Jesení,Onen Svět,Zahrádka

 

ŘK CÍRKEV farnost VELHARTICE>

Pouě 28.9., zasvěcena sv. Václavovi, 16.5. zasvěcena sv. Janu Nepomuckému Procesí na svatou Annu Kostel na obrázku zasvěcený svatému Václavu