Novinky:

11.listopadu 2007
Nové stránky o historii

5.února 2008
Nová stránka Čachrov v literatuře

25.února 2008
Nové pohledy Javorné a Hořákova

Marcantonio Gilmetti

Barokní stavitel Marcantonio Gilmetti se narodil v severoitalském městě Como v kraji podalpinských jezer. Autorem cenných architektonických plánů zámku v Chudenicích z roku 1684 byl snad M. A. Gilmetti působící tehdy na zdejším panství. Podle zápisu matriky v Poběžovicích uzavřel dne 22. 1. 1686 "zedník" M. A. Gilmett sňatek s Barbarou, dcerou Jana Spinnerla, měšťana, řezníka a senátora z Poběžovic. Vedl stavbu dominikánského kostela sv. Vavřince v Klatovech. Mimo farního a poutního kostela sv. Anny ve Všerubském průsmyku, se podílel na stavbách v Poběžovicích, Chudenicích, Nýrsku, na Javorné a Čachrově. 3. 9. 1730 umírá na Čachrově.

Gilmetti pracoval několik desetiletí v Klatovech a okolí. V r.1692 upravil průčelí klatovského kostela Narození P. Marie. V letech 1694 - 1707 ve městě definitivně dokončil, pod vlivem severoitalské renesance, klášterní kostel sv. Vavřince při bývalém dominikánském klášteru (vyhořel r. 1689, 1786 zrušen, chrám obnoven až v r.1866). Souběžně s výstavbou sv. Anny na Tanaberku zahájenou r.1712 a dokončenou r.1717, řídil ještě stavební práce na kostele Čtrnácti sv. pomocníků v Nýrsku. Stavba tohoto kostela, který stál na náměstí v tzv. Dolním Nýrsku, byla zahájena rovněž v r.1712. Mezi další Marcantoniovi stavební práce patří rozšíření kaple sv. Anny v Javorné v letech 1718 - 1721.


 

ZDROJE A ODKAZY:

Památná místa Všerubského průsmyku - Z. Procházka

Nálezy mincí na Chodsku - J. Hásková

Domažlicko a Kdyňsko - Z. Procházka

100 let Klubu českých turistů v Domažlicích 1893 -1993 - V. Paroubková

Zdroj informací Občanské sdružení Tanaberk