Novinky:

11.listopadu 2007
Nové stránky o historii

5.února 2008
Nová stránka Čachrov v literatuře

25.února 2008
Nové pohledy Javorné a Hořákova

encyklopedie: Hrady, zámky a tvrze české
autor: August Sedláček
rok 1. vydání: 1875 14.dílů
obsah: Dílo Augusta Sedláčka je pravděpodobně nejrozsáhlejším historiografickým projektem, které zpracoval jeden člověk. Je pravdou, že mu pomáhal zejména kníže Schwarzenberg a také mnoho kolegů, gymnaziálních profesorů, avšak každá věta byla nakonec napsaná Augustem Sedláčkem. O vynikající doprovodné ilustrace se postaral hlavně Karel Liebscher, po jehož smrti pokračoval Jindřich Bubeníček. Kresby erbů provedl velký heraldik Václav Král z Dobré Vody.
Čachrov zmínka se nachází v IX díle .strana 266

 Hrady, zámky a tvrze české

román: Starohorský filosof
autor: Alois Vojtěch Šmilovský
rok 1. vydání: 1877, obrázek je ze 3.vydání
obsah: Román popisuje životní příběh Šmilovského přítele majitele čachrovského panství statkáře Kordíka, v románu vystupuje jako postava statkáře Ledviny, Čachrov je nazván Polomí

Starohorský filosof

kniha: Čachrov Městys na Šumavě
autor: Jaroslav a Otakar Brůhové
rok vydání: 1941
obsah: Asi zatím nejzdařilejší kniha o Čachrově sepsaná za těžké doby protektorátu bratry Brůhovými, kteří působili jako učitelé na Čachrově a okolí

Čachrov Městys na Šumavě

román: Dobrodružství Gabry a Málinky
autor: Amálie Kutinová
rok vydání: 1942 ???
obsah: o Gabře a Málince - povedených cérkách ze Štítné.

 

román: Volání Klatovska
autor: Miroslav Hrdlička
rok vydání: 1947
Povšechná historie Klatovska od středověku až do roku 1945 se zmínkami o vývoji za nacistické okupace a zvláště pak o osvobození americkou armádou a příjezdu Čs. samostatné obrněné brigády ze Západu.

Volání Klatovska

kniha: Javorná ...zapomenutý kout Šumavy I-III
autor: Vilém Kudrlička
rok vydání: 1981-1985
Historie Javorné a částečně i Čachrovska

V

kniha: Čachrov
autor: Steiner
rok vydání: 2001
obsah: Kniha vydaná k 650 výročí vzniku Městyse Čachrova

 

kniha: Hrady, zámky a tvrze Klatovska
autor: Jiří Úlovec
rok vydání: 2004
obsah: Podrobný popis stavebního vývoje, majitelů jednotlivých panských sídel i dnešní, často ne právě utěšený stav těchto unikátních památek naší minulosti v oblasti Klatovska s bohatou obrazovou dokumentací (mapy, plány, dobová zobrazení, starší i současná fota) z pera historika a archiváře Jiřího Úlovce, navíc s obsáhlou barevnou fotografickou přílohou Josefa Hory.

Hrady, zámky a tvrze Klatovska